1111

หน้าแรก | สมุดเยี่ยม | วารสารปัญญา | บทความ |กระดานเสวน | ห้องรวมศิษย์ ล้านนา.| ติดต่อเรา .

     การใช้ภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง

การใช้ภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง
(English Expression)

… แอนน์ ซัลวาทอร์

1. to act high and mighty หมายความว่า ทำท่าหยิ่งผยอง (to act proud and mighty)
            A. Why does the doctor always have an act so high and mighty?
                ทำไมพวกหมอจึงมีทีท่าหยิ่งผยองเสมอ ?
            B. If Chisa didn’t act so high and mighty, she ‘d have more friends.
                ถ้าชิสาไม่ทำท่าหยิ่งผยองอย่างนั้น เธอคงจะมีเพื่อนมากกว่านี้
2. to allow for someone or something มีความหมาย 2 อย่าง คือ
        1) วางแผนที่จะให้มีของบางอย่างให้เพียงพอกับบางคน (to plan on having such as food, space etc. for someone)
            A. Manee is bringing Wicha on the picnic so be sure to allow for him when buying the food.
                มานีจะพาวิชาไปปิคนิค ดังนั้นเธอต้องแน่ใจว่าจะมีอาหารเพียงพอสำหรับเขาด้วย
            B. Allow for extra person when setting the table tonight.
                จะจัดโต๊ะเลี้ยงแขกคืนนี้ให้จัดโต๊ะเผื่อเอาไว้ด้วย
        2) วางแผนเผื่อบางอย่างที่จะเกิดขึ้นได้ (to plan for possibility of something)
            A. Allow for a few rainy days on your vacation.
                ให้เผื่อวันหยุดพักผ่อนนั้นไว้สักสองหรือสามวัน เพื่อว่าจะมีเหตุจำเป็นที่จะต้องใช้
            B. Besure to allow for future growth when you plant the rosebushes.
                ถ้าจะปลูกดอกกุหลาบ อย่าลืมที่จะเผื่อที่เอาไว้สำหรับเมื่อมันโตขึ้น
3. to answer to someone หมายความว่า อธิบายให้คนหนึ่งคนใดฟัง;พิสูจน์การกระทำของคนหนึ่งต่ออีกคนคนหนึ่ง (to explain to someone; to justify one’s actions to someone. (usually with have to)]
            A. If Sanaeh cannot behave properly, he’ll have to answer to me.
                ถ้าเสน่ห์ไม่สามารถที่จะทำตัวให้เรียบร้อยได้เขาจะต้องมาอธิบายให้ฉันฟังว่าทำไม
            B. The car thief will have to answer to the judge.
                คนที่ขโมยรถจะต้องไปปรากฏตัวต่อหน้าผู้พิพากษา
4. to arrange something with someone มีความหมาย 2 อย่าง คือ
        1) ถ้าจัดงานหนึ่งงานใดแล้วเอาคนหนึ่งคนหรือมากกว่าหนึ่งมาร่วมด้วย (to arrange to do something with someone to plan an event so as to include another person or persons)
            A. Nipa arranged a meeting with Manee.
                นิภา วางแผนนัดพบกับมาณี
            B. Wicha arrange to go to station with Suwat and Manee.
                วิชาวางแผนที่จะไปสถานีรถไฟกับสุวัฒน์และมาณี
        2) เพื่อที่จะให้คนหนึ่งคนใดเห็นด้วยในการทำสิ่งหนึ่งสิ่งใด (to get someone consent for something)
            A. Manee arranged the entire affair with her employer.
                มาณีได้จัดการทุกอย่างให้กับพนักงานทั้งหมดเพื่อเขาจะเห็นด้วยกับเธอ
            B. The bride-groom arranged the wedding with the pasture.
                เจ้าบ่าวได้วางแผนการแต่งงานทั้งหมดกับศาสนาจารย์ของโบสถ์
5. to assume liability หมายความว่า ยอมรับผิดชอบในเรื่องการเงิน (to accept the responsibility for paying the cost)
            A. Mr. Somboon assumed liability for his son’s student loans
                คุณสมบูรณ์ยอมรับผิดชอบในเรื่องการกู้เงินเพื่อการศึกษาของลูกชายของเขา
            B. The store assumed liability for the injured customer’s hospital bill.
                ทางร้านยอมรับผิดชอบในการที่ลูกค้าได้รับบาดเจ็บ โดยจ่ายค่ารักษาให้
6. to attract (someone’s) attention หมายความว่า ทำให้คนอื่นสนใจ,ทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพื่อเรียกร้องความสนใจ (to cause someone to take notice; to get someone’s attention)
            A. I called and waved to attract Chisa’s attention.
                ฉันเรียกและโบกมือเพื่อให้ชิสาสังเกตเห็นเรา
            B. A small yellow flower attracted my attention.
                ฉันสนใจในดอกไม้สีเหลืองเล็กๆ นั้น
7. to avail (oneself) of something ช่วยคนหนึ่งคนใดโดยการใช้สิ่งที่มีอยู่แล้ว (to help oneself by making use of something that is available)
            A. We availed ourselves of Manu’s good will and let him repair the fence.
                เราช่วยมนูในด้านสังคมสงเคราะห์แทน เพื่อเขาจะได้มีโอกาสไปซ่อมรั้วของเขา
            B. The campers availed themselves of the first chance in a week to take a shower.
                พวกที่ไปเข้าแคมป์อยู่ได้หนึ่งอาทิตย์แล้ว พึ่งจะได้มีโอกาสอาบน้ำเป็นครั้งแรก
8. to beat the gun หมายความว่า สามารถที่จะทำอะไรได้ก่อนที่จะได้ยินสัญญาณ (เดิมมาจากกีฬา ที่อ้างถึงการทำประตู หรือ ทำคะแนนได้ในวินาที่สุดท้ายของการแข่งขัน (to manage to do something before the ending signal. (originally from sports, referring to making a goal in the last seconds of a game)
            A. The ball beat the gun and dropped through the hoop just in time.
                ลูกบอลตกลงไปในห่วงได้ทันก่อนที่จะหมดเวลา
            B. Sanaeh tried to beat the gun, but he was one second too slow.
                เสน่ห์พยายามที่จะให้ทันเวลา แต่เขาช้าไปเพียง 1 วินาทีเท่านั้น
9. to bear with someone or something หมายความว่า มีความอดทนกับคนหนึ่งคนใด หรือบางสิ่งบางอย่างมีความอดทนต่อคนบางคนหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใด (to be patient with someone or something)
            A. Please bear with me while I fill out this form.
                อดทนหน่อยนะขณะที่ฉันกำลังกรอกแบบฟอร์มนี้อยู่
            B. Please bear with my old car. It will get us there sooner or later.
                อดทนกับรถเก่าคันนี้ของผมหน่อยนะ ยังไงมันก็จะพาเราไปถึงที่นั่นไม่ช้าก็เร็ว
10. to be caught short หมายความว่า ไม่มีสิ่งที่ตนต้องการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คือเงิน (to be without something you need, especially money)
            A. I needed eggs for my cake, but I was caught short.
                ฉันต้องการไข่เพื่อทำเค็ก แต่ฉันไม่มี
            B. Wicha had to borrow money from Suwat to pay for the meal. Wicha is caught short quite often.
                วิชา ต้องยืมเงินสุวัฒน์เพื่อซื้ออาหาร สำหรับวิชานั้นรู้สึกว่าเขาขาดเงินบ่อยเหลือเกิน
11. to clear up มีความหมาย อยู่ 2 อย่าง
        1) (สำหรับปัญหา) หมายความว่า ได้รับการแก้ไข (for a problem to become solved)
            A. This matter won’t clear up by itself.
                ปัญหาเรื่องนี้จะแก้ไขด้วยตัวของมันเองไม่ได้
            B. The confusion cleared up very quickly when I explained.
                เมื่อฉันได้อธิบายให้ฟังแล้ว ความยุ่งเหยิงที่เกิดขึ้นก็สงบลงอย่างรวดเร็ว
        2) สำหรับโรคบางอย่าง หมายความว่า มันจะหายเอง หรือ เมื่อมันหมดพิษแล้วก็จะหายเอง [(for a disease) to cure itself or run it course]
            A. I told you your pimples would clear up without special medicine.
                ฉันบอกเธอแล้วว่าเรื่องสิวนั้นมันจะหายเองไม่ต้องใช้ยาพิเศษอะไร
            B. My rash cleared up in a week.
                ผื่นคันที่ฉันเป็นนั้นได้หายแล้วซึ่งเป็นเพียงหนึ่งสัปดาห์เท่านั้น
12. to clear (something) up มีความหมายอยู่ 2 อย่าง คือ
        1) หมายถึงอธิบายแล้วก็ตกลงกันได้; แก้ไขปัญหาอันซับซ้อนได้ (to explain something; to solve a mystery)
            A. I think that we can clear this matter up without calling in the police.
                ฉัน คิดว่าเราจะตกลงเรื่องนี้กันได้ โดยไม่ต้องเรียกตำรวจ
            B. First we have to clear up the problem of the missing jewels.
                ก่อนอื่นเราจะต้องมาตกลงกันถึงปัญหาของเพชรพลอยที่หายไปเสียก่อน
        2) หมายถึงการรักษาโรคหรือวิธีของการรักษา (โดยเฉพาะหน้าที่มีสิว)
            [to cure a disease or a medical condition (especially facial pimples)]
            A. There is no medicine that will clear pimples up.
                ไม่มียาใดๆ ที่จะรักษาสิวให้หมดไปได้
            B. The doctor will give you something to clear up your cold.
                หมอจะให้ยาบางอย่างแก่คุณ เพื่อที่คุณจะได้หายจากการเป็นหวัด
13. to close up shop หมายความว่า เลิกการทำงานหนึ่งวัน หรือตลอดไป (ไม่เป็นทางการ) [to quit working for a day or forever (informal)]
            A. It’s five o’clock, time to close up shop.
                เวลา 5 โมงแล้วและถึงเวลาที่จะปิดร้านแล้วล่ะ
            B. I can’t make money in this town. The time has come to close up shop and move to another town.
                ฉันไม่สามารถขายของได้ในเมืองนี้ ถึงเวลาแล้วที่เราจะปิดร้านเสีย แล้วไปเปิดใหม่ในเมืองอื่น
14. to come about มีความหมาย 2 อย่าง คือ
        1) มีความหมายว่า เกิดขึ้น (to happen)
            A. How did this come about?
                เรื่องนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร ?
            B. This came about due to the severe weather.
                เรื่องนี้เกิดขึ้นเนื่องจากสภาพอากาศที่เลวร้าย
        2) ถ้าใช้กับเรือ หมายความว่า เลี้ยว (to turn)
            A. Look how easy this boat comes about.
                ดูซิ เรือนี้เลี้ยวง่าย จริงๆ
            B. Now, practice making the boat come about.
                ไหนลองดูซิ หัดให้เรือเลี้ยวดูหน่อย
15. to come in handy หมายความว่า ใช้เป็นประโยชน์ หรือใช้ได้อย่างสะดวกสบาย (ไม่เป็นทางการ) [to be useful or convenient (informal)]
            A. A small television set in the bedroom would come in handy.
                โทรทัศน์เครื่องเล็กที่อยู่ในห้องนอนนั้นทำให้ใช้ได้สะดวกขึ้น
            B. A nice cool drink would come in handy about now.
                เครื่องดื่มเย็นๆ สักแก้วหนึ่ง อาจจะช่วยให้ชื่นใจขึ้นได้ (มีประโยชน์)
16. to come into (one’s) own and come into (its) own มีความหมาย 2 อย่าง คือ
        1) ถ้าใช้กับคน หมายถึง ได้ทำให้คนรู้เห็นถึงความสำเร็จของตนเอง [(for one) to achieve one’s proper recognition]
            A. Sunee finally came into her own.
                ในที่สุด สุนีก็เป็นที่รู้จักแก่คนทั่วไป
            B. After years of trying, she finally came into her own.
                หลังที่ได้พยายามมาหลายปี ในที่สุดเธอก็ได้ทำให้ตัวของเธอเองเป็นที่รู้จักแก่คนทั่วไป
        2) ถ้าใช้กับสิ่งของ หมายถึง ทำให้คนรู้คุณประโยชน์ของมัน [(for something) to achieve its proper recognition]
            A. The idea of an electric car finally came into its own.
                ความคิดเกี่ยวกับรถไฟฟ้าในที่สุดก็ทำได้สำเร็จ และเป็นที่รู้จักแพร่หลาย
            B. Film as an art medium finally came into its own.
                ภาพยนตร์เป็นเพียงศิลปะที่ใช้สื่อสาร ในที่สุดได้พัฒนาให้เป็นที่รู้จักทั่วไปในนามของภาพยนตร์ที่ได้ให้ความบันเทิงแก่ชาวโลก
17. to come on หมายความว่า เร็ว, ตามมา (คนใดคนหนึ่ง) [to hurry up, to follow (someone)
            A. Come on! I’m in a hurry.
                มาเร็วซิ ฉันกำลังรีบๆ อยู่
            B. If you don’t come on, we’ll miss the train.
                ถ้าเธอไม่มาเร็วๆ เราจะตกรถไฟนะ
18. to come to a dead end หมายความว่า มาถึงจุดที่หยุดนิ่ง (to come to an absolute stopping point)
            A. The building project came to a dead end.
                โครงการสร้างตึกได้หยุดชะงักลงอย่างแน่นอน
            B. We were driving along and came to a dead end.
                เราขับรถมาเรื่อยๆ จนถึงทางตัน
19. to come to a stand still หมายความว่า หยุดชั่วคราวหรือตลอดไป (to stop, temporarily or permanently)
            A. The building project came to a standstill because the workers went on strike.
                โครงการสร้างตึกหลังนี้ได้หยุดชะงักชั่วคราว เพราะว่าคนงานสไตร์ค
            B. The party came to a standstill until the lights were turned on again.
                งานเลี้ยงหยุดชะงักชั่วคราว จนกระทั่งไฟจะเปิดขึ้นอีกครั้งหนึ่ง
20. to count on someone or something หมายความว่า เชื่อถือ,ไว้ใจต่อคนหนึ่งคนใด (to rely on someone or something)
            A. Can I count on you to be there at noon?
                ฉันจะเชื่อได้ไหมว่าคุณจะไปที่นั่นเวลาเที่ยง
            B. I want to buy a car I can count on in winter weather.
                ฉันต้องการซื้อรถสักคันหนึ่ง ที่ฉันไว้ใจได้ในช่วงฤดูหนาว
21. to dig in มีความหมาย 2 อย่างคือ
        1) รับประทานอาหาร; เริ่มรับประทานอาหารได้แล้ว (ไม่เป็นทางการ) หรือจะใช้ว่า มารับประทานข้าวกันเถอะ [to eat a meal; to begin eating a meal (informal) also, come and get it]
            A. Dinner’s ready, Sanaeh. Sit down a dig in.
                อาหารเสร็จแล้วจ้า, เสน่ห์. นั่งลงและรับประทานได้แล้ว
            B. The cowboy helped himself to some beans and dug in.
                คนเลี้ยงวัวช่วยตัวเองในการตักอาหาร แล้วเริ่มรับประทาน
        2) หมายความว่า ทำหน้าที่ของตนเอง; จับ (สิ่งหนึ่งสิ่งใด) ให้แน่น (to apply oneself to task; to tackle (something) vigorously.
            A. Suda looked at the big job ahead of her. Then she rolled up her sleeves and dig in.
                สุดามองงานที่อยู่ตรงหน้าเธอ แล้วเธอจึงเริ่มลุยงานของเธออย่างจริงจัง
            B. “Wiroon,” hollered his mother, “you get to that pile of homework and dig in this very minute.
                แม่ของวิรุฬตะโกนบอกวิรุฬว่า “วิรุฬ, ไปที่กองการบ้านของเธอที่สุมอยู่นั้นแล้วเริ่มลงมือสะสางมันเดี๋ยวนี้ทันทีนะ
22. to do away with มีความหมาย 2 อย่างคือ
        1) ถ้าใช้กับคนหนึ่งคนใด หมายความว่า ฆ่าคนนั้น; ทำลายบุคคลนั้น หรือ สิ่งนั้น (to kill someone, to dispose of someone or something)
            A. The crooks did away with the witness.
                คนร้ายได้ฆ่าพยานเสียแล้ว
            B. I was there, too. I hope they don’t try to do away with me.
                ผมอยู่ที่นั่นด้วย และผมหวังว่าเขาคงไม่พยายามฆ่าผมอีกคนนะ
        2) ถ้าใช้กับสิ่งของหมายความว่า ทำสิ่งนั้นให้สูญหาย หรือทำลายสิ่งหนึ่งสิ่งใด [(with something)—to get rid of something; to dispose of something]
            A. This chemical will do away with stain in your sink.
                น้ำยานี้จะทำรอยด่างในอ่างของคุณให้หายไป
            B. The time has come to do away with that old building.
                ถึงเวลาแล้วที่ควรจะทุบตึกเก่าๆ นั้นทิ้งเสีย
23. to draw a blank มี ความหมาย 2 อย่างคือ
        1) ไม่ได้การตอบรับ; ไม่พบอะไรเลย (to get no response; to find nothing)
            A. I asked him about Manu’s financial problems, and I just draw a blank.
                ผมถามเขาเรื่องการเงินของมนู ผมไม่ได้รับคำตอบอะไรเลย
            B. We looked in the files for an hour, but we draw a blank.
                เรามองหาในแฟ้มเอกสารตั้งชั่วโมง แต่ก็ไม่พบอะไรเลย
        2) จำ (สิ่งหนึ่งสิ่งใด) ไม่ได้ [to fail to remember (something)]
            A. I tried to remember her telephone number, but I could only draw a blank.
                ฉันพยายามที่จะนึกถึงหมายเลขโทรศัพท์ของเธอเท่าไร แต่ก็นึกไม่ออก
            B. It was very hard test with just one question to answer, and I drew a blank.
                มันเป็นการทดสอบที่ยากมาก มีเพียงคำถามเดียวเท่านั้นที่จะต้องตอบ แต่แล้วฉันก็คิดไม่ออกเลย
24. to eat away at (someone or something) มีความหมาย 2 อย่าง คือ
        1) ทำลายชิ้นส่วนทีละน้อย (to remove parts, bit by bit).
            A. Suwat’s disease was eating away at him.
                โรคที่สุวัฒน์เป็นค่อยๆ ทำลายเขาลงทีละเล็กทีละน้อย
            B. The acid in the rain slowly ate away at the stone wall.
                น้ำกรดที่อยู่ในฝน ค่อยๆ กัดกร่อนกำแพงหินลงไปที่ละน้อย
        2) ใช้กับบุคคล หมายความว่า รบกวน หรือทำให้วิตกกังวล [(with someone) to bother or worry someone)]
            A. Her failure to pass her exam was eating away at her.
                การที่เธอสอบตก ทำให้เธอวิตกกังวลมาก
            B. Fear of appearing in court was eating away at Wiroon.
                ความกลัวที่จะต้องไปปรากฏตัวในศาลสร้างความวิตกกังวลให้กับวิรุฬมากเหลือเกิน
25. to fall (all) over oneself หมายความว่า มีการแสดงออกอย่างเคอะเขิน และตื่นเต้น เมื่อกำลังทำสิ่งหนึ่งสิ่งใด (to behave awkwardly and eagerly when doing something)
            A. Sanaeh fell all over himself trying to make Manee feel at home.
                เสน่ห์มีทีท่าเคอะเขิน (ทำอะไรไม่ถูก) ที่จะทำให้มาณีมีความรู้สึกคุ้นเคยกับเขา
            B. I fall all over myself when I’m doing something that makes me nervous.
                ฉันรู้สึกเคอะเขิน เมื่อฉันรู้ว่าฉันกำลังจะทำอะไรที่ตื่นเต้น
26. to fall all over someone หมายความว่า ให้ความสนใจอย่างมาก ให้ความเสน่หา หรือ ยกย่องคนหนึ่งคนใด [to give a lot of attention, affection, or praise to someone (Informal)]
            A. My aunt falls all over me whenever she comes to visit.
                คุณป้าของฉันแสดงความรักและความสนใจต่อฉันมาก ทุกครั้งที่เธอมาเยี่ยมฉัน
            B. I hate for someone to fall all over me. It embarrasses me.
                ฉันเกลียดคนที่แสดงความสนใจ และแสดงความชื่นชมมากเกินไปต่อฉัน ทำให้ฉันละอายใจ
27. to fall flat on (one’s face) and to fall flat on (its face) ทำการสิ่งใดไม่เคยสำเร็จ ล้มเหลว [to be completely unsuccessful (informal)]
            A. I fell flat on my face when I tried to give my speech.
                ฉันล้มเหลวอย่างไม่เป็นท่า เมื่อฉันพยายามที่จะให้โอวาท
            B. My joke falls flat most of the time.
                เรื่องตลกที่ฉันคิดว่าดีและตลกแต่คนฟังเขาว่ามันจืดชืดสนิททุกครั้งเลย
28. to fall on deaf ears (สำหรับการพูด หรือความคิดเห็น) หมายความว่า ไม่เป็นที่สนใจของคนที่เราตั้งใจมาพูดให้เขาฟัง [(for talk or ideas) to be ignored by the persons they were intended for]
            A. Her pleas for mercy fell on deaf ears.
                คำร้องขอความเมตตาของเธอไม่มีใครสนใจฟัง
            B. All of Suda’s advice fell on deaf ears. Suwat had made up his own Mind.
                คำแนะนำทั้งหมดของสุดา สุวัฒน์ไม่ได้สนใจเลย เพราะเขาตั้งใจไว้แล้วว่าเขาจะทำอย่างที่เขาปรารถนา
29. to fall short of มีความหมาย 2 อย่าง คือ
        1) ขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใด; ไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดมากพอที่จะทำอะไรได้ (to lack something; to lack enough of something)
            A. We fell short of money at the end of the month.
                เงินเราขาดมือในตอนปลายเดือนเสมอ
            B. When baking a cake, the cook fell short of eggs and had to go to the store for more.
                เมื่อจะอบขนมเค็ก คนครัวมีไข่ไม่พอ เขาจึงต้องไปตลาดเพื่อซื้อไข่มาเพิ่ม
        2) มีความหมายว่า ไม่สามารถที่จะทำให้ไปถึงจุดมุ่งหมายได้ (to fail to achieve a goal)
            A. We fell short of our goal of collecting ten thousand bath.
                เราไม่สามารถรวบรวมเงินได้ตามเป้าที่วางไว้คือหนึ่งหมื่นบาท
            B. Chisa ran a fast race, but fell short of the record.
                ชิสาวิ่งได้เร็วมาก แต่ทำเวลาได้ต่ำกว่าสถิติที่มีอยู่
30. to fan the flames of (something) หมายความว่า ทำให้มีความตึงเครียดยิ่งขึ้น; ทำให้เหตุการณ์เลวร้ายลง (to make something more intense; to make a situation worse)
            A. The riot fanned the flames of racial hatred even more.
                การจลาจลช่วยทำให้การเกลียดชังเรื่องเชื้อชาติเลวร้ายยิ่งขึ้น
            B. The hostility in the school is bad enough without anyone fanning the flames.
                การกระทบกระทั่งกันภายในโรงเรียนก็แย่อยู่แล้ว ถึงแม้จะไม่มีใครมาช่วยทำให้เหตุการณ์เลวร้ายลงก็ตาม

คำคม

            Pursue, Keep up with, circle round and round your life as a dog does his master’s chase. DO what you love. Know your own bone; gnaw at it, bury it, and gnaw at it still.

Henry David Thoreau

            จงคิดและติดตามคิดและทำไปเรื่อยๆ ตามวิถีแห่งวงชีวิตของคุณ เหมือนกับสุนัขที่ติดตามเจ้านายของมัน จงทำในสิ่งที่คุณรัก แล้วรู้สภาพของตัวเราเป็นอย่างไร ทำ คิดมันต่อไป ลืมมันเสียบ้าง แล้วนำกลับมาคิดใหม่ ทำต่อไปอีก ในที่สุดคุณจะทำสำเร็จได้

เฮนรี่ เดวิด โตโร

 

 
 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 0-5327-0975-6, โทรสาร 0-5381-4752

MAHAMAKUT  BUDDHIST  UNIVERSITY; LANNA CAMPUS
103  Wat Jedeeluang Phrasingha Muang Chiang Mai 50200
TEL. 0-5327-0975-6,  FAX. 0-5381-4752
Webmaster asksak@hotmail.com