1111

หน้าแรก | สมุดเยี่ยม | วารสารปัญญา | บทความ |กระดานเสวน | ห้องรวมศิษย์ ล้านนา.| ติดต่อเรา .

    อบรมคุณธรรมนักเรียนโรงเรียนหอพระ

อบรมคุณธรรมนักเรียนโรงเรียนหอพระ

         พระมหาปุณณ์สมบัติ ปภากโร (ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ) พระวิทยากร และวิทยากร (อ.อุดร สายบัว) ของศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ไปเป็นวิทยากรอบรมคุณธรรมให้แก่นักเรียนโรงเรียนหอพระ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ที่ศูนย์อุทยานธรรม อ.สันปาตอง จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๓ พฤษภาคม ที่ผ่านมา

กลับขึ้นด้านบน

 
 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 0-5327-0975-6, โทรสาร 0-5381-4752

MAHAMAKUT  BUDDHIST  UNIVERSITY; LANNA CAMPUS
103  Wat Jedeeluang Phrasingha Muang Chiang Mai 50200
TEL. 0-5327-0975-6,  FAX. 0-5381-4752
Webmaster asksak@hotmail.com