ผศ.ดร.ตระกูล  ชำนาญ เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระกุศล ถวายพระพรแด่สมเด็จพระสังฆราช

         

          ผศ.ดร.ตระกูล  ชำนาญ เป็นประธานจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระกุศล ถวายพระพรแด่สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ พระวิหารหลวง วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร 25 มิถุนายน  2561