พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์,ดร. เป็นประธานเปิดงาน “ครูยุค 4.0 สอนคณิตศาสตร์ให้สนุก ด้วยเกมคณิตศาสตร์ Hands-on”

          พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์,ดร. รักษาการ รองอธิการบดี วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานเปิดงานอบรมครูภายใต้โครงการคุรุพัฒนา หลักสูตร “ครูยุค 4.0 สอนคณิตศาสตร์ให้สนุก ด้วยเกมคณิตศาสตร์ Hands-on” ระหว่างวันที่ 7-8 ก.ค.2561 ณ มมร วิทยาเขตล้านนา 7 กรกฎาคม 2561