ถวายการต้อนรับผู้แทนสมเด็จพระสังฆราช

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ถวายการต้อนรับ เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต​ เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร​ ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ​ สมเด็จพระสังฆราช​ สกลมหาสังฆปริณายก​ ทรงเป็นประธานเปิดอาคารปฏิบัติธรรม​ ณ​ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑