พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์,ดร. มอบเครื่องอุปโภค บริโภค แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำปลามุง

 พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์,ดร. รักษาการ รองอธิการบดี วิทยาเขตล้านนา นำคณาจารย์ และญาติธรรม มอบเครื่องอุปโภค บริโภค แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำปลามุง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน