1111

หน้าแรก | สมุดเยี่ยม | วารสารปัญญา | บทความ |กระดานเสวน | ห้องรวมศิษย์ ล้านนา.| ติดต่อเรา .

      ข่าว กยศ มมร วิทยาเขตล้านนา
 

  แบบฟอร์มโครงการจิตอาสา 2558
  แบบคำขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 2558
  กำหนดการณ์กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ผู้กู้รายเก่า เลื่อนชั้นปี 2558)

 
 รายการโอนเงินนักศึกษา
3 ตุลาคม 2557
 
 
 รายการโอนเงินนักศึกษา 11 กันยายน 2557
 
 กำหนดการกู้ยืมเงินกองทุน กยศ. ประจำปี 2557 (สำหรับ ผู้กู้รายใหม่)
 
 กำหนดการยืมเงิน กยศ. ปี 2557 (สำสำหรับ ผู้กู้รายเก่า ย้ายสถานศึกษาและสถานศึกษาเดิมที่ยื่นกู้)
 
 เปลี่ยนแปลงกำหนดการกู้ยืมเงินกองทุนฯ (กยศ.) ปี 2557 ผู้กู้รายใหม่-รายเก่าย้ายสถานศึกษา
  แบบคำข้อกู้ยืมเงินกองทุน กยศ. ปีการศึกษา 2557
  กำหนดการกู้ยืมเงินกองทุนฯ (กยศ.) ปี 2557 ผู้กู้รายใหม่-รายเก่าย้ายสถารศึกษา
  กำหนดการกู้ยืมเงินกองทุนฯ (กยศ.) ปี 2557 ผู้กู้รายเก่า เลื่อนชั้นปี (ปี 2-5 )
  รายการโอนเงินให้นักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2556 (รายเก่าย้ายสถานศึกษา)
 
ตัวอย่างสัญญาที่ถูกต้อง
 
ตัวอย่างเอกสารสำเนาบัตรประชาชน+ทะเบียนบ้าน
 
แนวปฏิบัติการทำสัญญาเงินกู้ กยศ.
  ปฏิทินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ผู้กู้รายใหม่)
  ปฏิทินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ผู้กู้รายเก่า)

 
รายชื่อนักศึกษาผู้กู้ยืมรายใหม่ ที่ผ่านการคัดเลือก
  แบบคำข้อกู้ยืมเงินกองทุน กยศ. ปีการศึกษา 2556
  แบบคำข้อกู้ยืมเงินกองทุน กยศ. ปีการศึกษา 2556
  กำหนดการณ์กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ผู้กู้รายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา)
 
แจ้งเปลี่ยนกำหนดการ ตรวจสอบผลการอนุมัติผู้มีสิทธิ์กู้ยืม และบันทึกค่าเล่าเรียน ของนักศึกษา

  กำหนดการณ์กู้ยืมเงิน (กยศ.) ประจำปี 2556 สำหรับนักศึกษา ผู้กู้รายเก่า เลื่อนชั้นปี
 
รายงานการโอนเงินนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมกองทุน กยศ. (10-11-55)

  ประกาศ กองทุน กยศ. ด่วนมาก รายชื่อผู้มีสิทธิ์ขอกู้ยืมรายใหม่ (รอบ 2)
 
ประกาศ งานกองทุน กยศ.กำหนดการยืนแบบลงทะเบียนคำขอกู้ยืม ภาคเรียนที่ 2/2555 ทุกชั้นปี

  แนวปฏิบัติทำสัญญา งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ.
 
ผู้ขอกู้ยืมรายเก่า รอบสอง
ให้ทำการบันทึกค่าเล่าเรียนในระบบ E-Studentloan 13-17 ส.. 55
 
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิกู้ยืมเงินกองทุน กยศ. รายเก่าย้ายสถานศึกษา (รอบสอง)

  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิกู้ยืมเงินกองทุน กยศ. รายใหม่ และรายเก่าย้ายสถานศึกษา
 
ประกาศ งานกองทุน กยศ. ให้นักศึกษาผู้ยืนแบบขอกู้ยืม มาทำการสอบสัมภาษณ์

  แบบคำข้อกู้ยืมเงิน กยศ. 2555
 
ประกาศ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 2555

  ดาวน์โหลดหนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา ปี 2555
  ดาวน์โหลดหนังสือรับรองรายได้ของครอบครัว ปี 2555
  ประกาศ กองทุน กยศ. ให้นักศึกษามาติดต่อที่งานกองทุนเงินกู้ อาคาร MBU 2 ด่วน
  ประกาศ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 2554
 
ดาวน์โหลดหนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา
ปี 2554
 
ดาวน์โหลดหนังสือรับรองรายได้ของครอบครัว ปี 2554
  ดาวน์โหลดหนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา ปี 2554
 
ดาวน์โหลดหนังสือรับรองรายได้ของครอบครัว ปี 2554
  ประกาศ เรื่องรับเงินค่าเกี่ยวเนื่องการศึกษา 3/2553
  ประกาศ เรื่องรับเงินค่าเกี่ยวเนื่องการศึกษา 3/2553
 
แบบคำข้อกู้ยืมเงิน กยศ. 2554 (สำหรับรายใหม่)
 
ประกาศ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
(กยศ.) ปีการศึกษา 2554
  ประกาศ ผู้กู้ยืมรายใหม่และเก่า ให้ลงทะเบียนแบบยืนยันเงินกู้ กยศ. ภาคเรียนที่ 3/2553 ด่วน
 
ประกาศ ผู้กู้ยืมรายใหม่และเก่า ให้ลงทะเบียนแบบยืนยันเงินกู้ กยศ. ภาคเรียนที่ 2/2553 ด่วน
 
ประกาศ (ผู้กู้ยืมรายใหม่) ให้นักศึกษามาลงรายมือชื่อแบบลงทะเบียนยืนยันค่าเล่าเรียน ด่วน
 
ประกาศ (ผู้กู้รายใหม่) ที่เปิดบัญชีธนาคารแล้วให้ทำสัญญาเพื่อขอกู้ยืม ผ่านระบบ e-studentloan
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ขอกู้ยืมเงินกองทุน กยศ. ภาคเรียนที่ 1/2553 (ผู้กู้รายใหม่)
 
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์ สอบสัมภาษณ์เพื่อขอกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน

 
 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 0-5327-0975-6, โทรสาร 0-5381-4752

MAHAMAKUT  BUDDHIST  UNIVERSITY; LANNA CAMPUS
103  Wat Jedeeluang Phrasingha Muang Chiang Mai 50200
TEL. 0-5327-0975-6,  FAX. 0-5381-4752
Contact us : mbulnc@gmail.com , asksak@hotmail.com