web-en-newstd-61


 

เนื้อหา

พิธีเปิด “กีฬาทัวร์นาเมนต์ของมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่” ครั้งที่ 8

IMG 1061 copy
     วันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2561 พิธีเปิด “กีฬาทัวร์นาเมนต์ของมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่” ครั้งที่ 8 University Sports Tournament of Chainman ระหว่างวันที่ 10 มีนาคม ถึง 7 เมษายน 2561 มี 12 สถาบันการศึกษาประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่, สถาบันการพละศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่, มหาวิทยาลัยพายัพ, มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น, มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในปี 2561 มี 3 มหาวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันคือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา

 IMG 9804 copy

นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาทัวร์นาเมนต์มหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่ 8 ณ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยมีการจัดการแข่งขันจำนวน 3 ชนิดกีฬา ได้แก่ ฟุตบอลชาย วอลเลย์บอลหญิง และเปตอง

IMG 0971 copyIMG 1091 copyIMG 1005 copyIMG 1063 copyIMG 9775 copyIMG 9779 copyIMG 9781 copyIMG 1105 copyIMG 1094 copyIMG 9693 copyIMG 9814 copy

     สำหรับการแข่งขันกีฬาทัวร์นาเมนต์มหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่ 8 คู่เปิดสนามการแข่งขันฟุตบอลระดับดิวิชัน 2 เป็นการพบกันระหว่าง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา พบกับ มหาวิทยาลัยพายัพ ผลการแข่งขันเสมอกันไป 1-1 ประตู

IMG 0772 copyIMG 0778 copyIMG 0843 copyIMG 0904 copy

 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5327-0975-6