web-en-newstd-61


 

เนื้อหา

กีฬา มมร สัมพันธ์ ครั้งที่ 5 อีสานเกมส์

IMG 8035

     มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา นำคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา มมร สัมพันธ์ ครั้งที่ 5 อีสานเกมส์

23-25 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จ.ขอนแก่น โดยทีมวอลเลย์บอลหญิงโค่นเต็ง 1 ได้แชมป์ไปครอง อย่างพลิกความคาดหมาย

IMG 6681IMG 6687IMG 6698IMG 7435IMG 7575IMG 7664IMG 7675IMG 7684IMG 7771IMG 7900

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5327-0975-6