web-en-newstd-61


 

เนื้อหา

วันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 27 ปี

IMG 4573
     15 กุมภาพันธ์ 2561 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 27 ปี  โดยมี พระเทพบัณฑิต (ธรณิศ  ชาคโร) อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายประจวบ  กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในภาคบ่ายอธิการบดีได้มอบทุนการศึกษาแด่พระนักศึกษาจำนวน 258 ทุน และกิจกรรมทางวิชาการ
IMG 4342IMG 4384IMG 4467IMG 4469IMG 4426IMG 4439IMG 4444IMG 4448IMG 4474IMG 4493IMG 4507IMG 4516IMG 4519IMG 4601IMG 4608IMG 4628IMG 4652IMG 4679IMG 4697IMG 4867IMG 4828IMG 4819IMG 4777IMG 4946IMG 4954IMG 4706IMG 4740IMG 47372791286427993696

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5327-0975-6