web-en-std-61


 

เนื้อหา

ข่าว2561

news59

ข่าว 2560

 

ข่าว 2561

 

 
 
menu-icon โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนประจำปี 2561
menu-icon ถวายมุทิตาสักการะ พระราชวิสุทธิญาณ รับปริญญาฯ
menu-icon พิธิเปิดการแข่งขันกีฬาทัวร์นาเมนต์ USTCM2018
menu-icon มมร ล้านนา เวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา
menu-icon กีฬา มมร สัมพันธ์ครั้งที่ 5 อีสานเกมส์
menu-icon การตรวจติดตามการประกันคุณภาพการศึกษาประจำปี 2561
menu-icon พิธีแถลงข่าวการแข่งขันกีฬา USTCM 2018 
menu-iconวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 27 ปี มมร ล้านนา
menu-iconพิธีบำเพ็ญกุศลและประชุมเพลิงสรีระสังขารอดีตรองอธิการบดี
menu-icon รองอธิการบดี มมร ล้านนา มรณภาพ
menu-icon มมร ล้านนา เป็นเจ้าภาพการประชุมพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร
 
 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5327-0975-6