web-en-newstd-61


 

เนื้อหา

ประชุมกีฬา USTCM 2018

1

     ผศ.ดร.ตระกูล  ชำนาญ ผู้ช่วยอธิการบดี วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานการประชุมตัวแทนเจ้าภาพร่วม 3 สถาบันประกอบด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา การแข่งขันกีฬาทัวร์นาเม้นต์มหาวิทยาลัยในเชียงใหม่ 12 สถาบัน ครั้งที่ 8 ณ ห้องประชุม ศ.เกียรติคุณแสง จันทร์งาม MBU 3 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา (ภาพ/ข่าว :ตั้ม สุวิท เอฟซี)

234567

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5327-0975-6