1111

หน้าแรก | สมุดเยี่ยม | วารสารปัญญา | บทความ |กระดานเสวน | ห้องรวมศิษย์ ล้านนา.| ติดต่อเรา .

 

 
 

พระราชพิศาลมุนี
รองอธิการบดี
วิทยาเขตล้านนา

 
  หน้าแรก  
ประวัติวิทยาเขต
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบาย
โครงสร้างบริหาร
สภามหาวิทยาลัย
บัณฑิตศึกษา
สนง.วิทยาเขต
วิทยาลัยศาสนศาสตร์
ศูนย์บริการวิชาการ
กองทุนเงินกู้ยืม (กยศ)
ห้องสมุด
บุคลากร
โครงสร้างหลักสูตร
ประกันคุณภาพการศึกษา
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
ประมวลภาพกิจกรรม
แผนที่ตั้ง

 

ผู้เยี่ยมชม  

 
 

Link...วิทยาเขต

 
   
 

 Link. มหาวิทยาลัย

 

 

 
 

 

 

 

กยศ.

 

Download
เอกสาร
(ปริญญาตรี)
ลน.01-2
6

 

 

 

  ปรัชญามหาวิทยาลัย : ความเป็นเลิศทางวิชาการตามแนวพระพุทธศาสนา :Academic Excellence based on Buddhism  

 

 
 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) มคอ 2
(การจัดทำรายละเอียดของหลักสูตร)
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา

 
 

ตารางสอบปลายกภาคการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2557 (เช้า)
ตารางสอบปลายกภาคการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2557 (บ่าย)

 
 

ตารางเรียนตารางสอน/ปฏิทินการศึกษา ศึกษาศาสตร์ ปี 2, 3 ,4
ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2557 (เช้า-บ่าย)

 
 

ประกาศ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
เรื่อง ชำระค่ารักษาสถานภาพนักศึกษา ปริญญาโท รุ่นที่ 7-9
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

 
    ข่าวการศึกษา ปริญญาโท  
 

  ประกาศ ชำระค่ารักษาสถานภาพนักศึกษา รุ่นที่ 7-9 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
 
ประกาศ ประชุมหารือความก้าหน้าวิทยาพินธ์/สารนิพนธ์ ป.โท รุ่นที่ 9 (รัฐศาสตร์ฯ)
 
ประกาศ แจ้งสอบหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ (รัฐศาสตร์ฯ รุ่นที่ 10)
  ประกาศ สอบหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ (รัฐศาสตร์ฯ รุ่นที่ 10)

 

อ่านข่าวทั้งหมด>>>

 
 
    ข่าวการศึกษา ปริญญาตรี

  ตารางสอบปลายกภาคการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2557 (บ่าย)
 
ตารางสอบปลายกภาคการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2557 (เช้า)
 
ตารางเรียนตารางสอน/ปฏิทินการศึกษา ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2557 (เช้า-บ่าย)
 
 
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกฝึกประสบการวิชาชีพทางรัฐศาสตร์ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2557
 
ประกาศ เรื่อง การเปิดภาคก
ารศึกษา ที่ 2 ปีการศึกษา 2557  คณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ 2-3-4
 

.อ่านข่าวทั้งหมด>>>

 
 

 
    ข่าวครูพระสอนศีลธรรม  
 

  รายการโอนเงินพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน เดือน มีนาคม 2557 งวดที่ 1
  รายการโอนเงินพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน เดือน กุมภาพันธ์ 2557 งวดที่ 1
  รายการโอนเงินพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน เดือน
มกราคม 2557 งวดที่ 2
  รายการโอนเงินพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน เดือน
ธันวาคม งวดที่ 2
  ค่าตอบแทนครูพระสอนศีลธรรม ประจำปีการศึกษา 2556
 

.อ่านข่าวทั้งหมด>>>

 
 
     ข่าวกองทุน กยศ. วข ล้านนา  
 

หน้าแรกกองทุน กยศ. วข ล้านนา
  รายการโอนเงินนักศึกษา 3 ตุลาคม 2557
 
 รายการโอนเงินนักศึกษา 11 กันยายน 2557
 
 
กำหนดการกู้ยืมเงินกองทุน กยศ. ประจำปี 2557 (สำหรับ ผู้กู้รายใหม่)
  ตัวอย่างสัญญาที่ถูกต้อง
 
ตัวอย่างเอกสารสำเนาบัตรประชาชน+ทะเบียนบ้าน

 

 
 

อ่านข่าวทั้งหมด>>>

 
    ปฏิทินการศึกษา     ตารางเรียน
 
  ปฏิทินการศึกษา 1/2557 (เช้า-บ่าย)
 
ปฏิทินการศึกษา 2/2556 (เสาร์-อาทิตย์)
 
ปฏิทินการศึกษา 2/2556 (เช้า-บ่าย)
 
ปฏิทินการศึกษา 1/2556 (เสาร์-อาทิตย์)
  ตารางเรียน 1/2557 (เช้า-บ่าย)
  ตารางเรียน 2/2556 (เสาร์-อาทิตย์)
  ตารางเรียน 2/2556 (เช้า-บ่าย) 
 
ตารางเรียน 1/2556 (เช้า-บ่าย)

อ่านข่าวทั้งหมด>>>

 
     ภาพข่าว มมร ล้านนา
    ร่วมพิธีถวายพระพร 5 ธันวามหาราช
 

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม  2557 คณาจารย์เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา นำโดย นายกมล บุตรชารี ผู้ช่วยอธิบดี วิทยาเขตล้านนา ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร ในวันที่ 5 ธันวาคม 2557  ...
รายละเอียดเพิ่มเติม>>>
 
  บันทึกเทปโทรทัศน์ อาเศียรวาท 5 ธันวามหาราช
 

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม  2557 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา รวมบันทึกเทปโทรทัศน์ อาเศียรวาท 5 ธันวามหาราช ในนาม มมร วิทยาเขตล้านนา  ...
รายละเอียดเพิ่มเติม>>>
 
    งานสัปดาห์พุทธศาสตร์อุดมศึกษา มมร ล้านนาวิชาการ ครั้งที่ 3
 

เมื่อวันที่ 25 กันยายน  2557 พระราชบัณฑิต รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นประธานในงานสัปดาห์พุทธศาสตร์อุดมศึกษา มมร ล้านนา วิชาการ 2557 ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุมพระราชปริยัตโดม อาคารพระพุทธพจนวราภรณ์ (MBU4)   ...
รายละเอียดเพิ่มเติม>>>
 
    พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคเสาร์-อาทิตย์ ประจำปี 2557
 

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม  2557 พระราชเจติยาจารย์ เจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อาจารย์พิเศษประจำ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานและกล่าวให้โอวาทในพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคเสาร์-อาทิตย์ ประจำปีการศึกษา 2557  ...
รายละเอียดเพิ่มเติม>>>
 
    พิธีเปิดโครงการสัมมนาพัฒนาหลักสูตร คณะสังคมศาสตร์ ประจำปี 2557
 

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม  2557 พระราชพิศาลมุนี รักษาการรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและกล่าวต้อนรับคณาจารย์ที่เข้าร่วมประชุมในโครงการสัมมนาพัฒนาหลักสูตร คณะสังคมศาสตร์  ...
รายละเอียดเพิ่มเติม>>>
 
    โครงการอาสาพัฒนาพระนักเผยแผ่
 

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2557 พระมหาปุณณ์สมบัติ ปภากโร ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอาสาพัฒนาพระนักเผยแผ่ ประจำปี 2557 ณ ห้องประชุมพระราชปริยัตโยดม ...
รายละเอียดเพิ่มเติม>>>
 
 

อ่านข่าวทั้งหมด >>>

 
 
     ข่าวประกวดราคา  
 

  ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศการจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารเรียน
 
ประกาศ การคุมงานก่อสร้างอาคารเรียนโดยวิธีการคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด

  ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำปี 2557 (หมวดเงินรายได้)
 
ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียนด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 
ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน
 

 
 

อ่านข่าวทั้งหมด>>>

 
     ข่าวประกาศ  
 

  กำหนดการ“สัปดาห์พุทธศาสตร์ อุดมศึกษา มมร ล้านนาวิชาการ ๒๕๕๗“ครั้งที่ ๓
 
ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์ การจ่ายเงินทุน เพื่อจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิก
 
กำหนดการกำหนดการ โครงการสัมมนาพัฒนาหลักสูตรคณะสังคมศาสตร์ ประจำปี 2557
 
โครงการจัดการความรู้ เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษา (บุคลากร) ปีการศึกษา 2557
 
กำหนการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการโครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2557
  ขอเชิญรวมงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
  กำหนดการกีฬาสี ครั้งที่ 8

 

 
 

อ่านข่าวทั้งหมด>>>

 
     เกี่ยวกับกฎหมาย  
 
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
  หนังสือรับรองหลักสูตร
  การกำหนดชื่อปริญญาและอักษรย่อปริญญา
  หนังสือรับรองคุณวุฒิจาก ก.พ.
  หนังสือรับรองคุณวุฒิจาก ก.พ. ข้าราชการครู
  หนังสือรับรองคุณวุฒิจาก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 
 

อ่านทั้งหมด>>>

 
    งานวิจัย  
 
   หัวข้องานวิจัยบุคลากร ปีการศึกษา 2553
  
หัวข้องานวิจัยบุคลากร ปีการศึกษา 2552
   หัวข้องานวิจัยบุคลากร ปีการศึกษา 2551
 
 
 

งานวิจัยทั้งหมด>>

 
     บทความ  
 
  การจัดการศึกษากับการพัฒนาหลักสูตรของ มมร วิทยาเขตล้านนา ... ดร.ตระกูล ชำนาญ
 
ตามองเรา เท้าที่ก้าวไปข้างหน้า ... ดร.ตระกูล ชำนาญ
  USR ของมมร ต่อสังคม ... ดร
.ตระกูล ชำนาญ
  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยของปวงชน ... ดร.ตระกูล ชำนาญ
 
วิธีการสอนตามแนวพุทธศาสตร์ ... ผศ.เขียน วันทนียตระกูล

  เปิดประตูสู่อาเชียน...ดร.ทรงศักดิ์ พรมดี
 
 
 

บทความทั้งหมด>>

<<กลับขึ้นด้านบน>>

 
 

 

 
 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 0-5327-0975-6, โทรสาร 0-5381-4752

MAHAMAKUT  BUDDHIST  UNIVERSITY; LANNA CAMPUS
103  Wat Jedeeluang Phrasingha Muang Chiang Mai 50200
TEL. 0-5327-0975-6,  FAX. 0-5381-4752
Contact us : mbulnc@gmail.com, asksak@hotmail.com