1111

หน้าแรก | สมุดเยี่ยม | วารสารปัญญา | บทความ |กระดานเสวน | ห้องรวมศิษย์ ล้านนา.| ติดต่อเรา .

     โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

            เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2551 ชมรมพุทธศาสตร์ ชมรมต้นกล้าคุณธรรม ชมรมคอมพิวเตอร์ และชมรมร่วมใจอาสาพัฒนา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา วัดเจดีย์หลวง จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดโครงการ "ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ" สมเด็จพระนางเจ้าบรมราชินีนาถ ณ ป่าชุมชน สำนักสงฆ์เทพนิมิต อำเภอแม่อ่อน จังหวัดเชียงใหม่
           โดยมีพระปลัดบุญธรรฒ ปุญฺญธมฺโม ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ พระมหาปุณณ์สมบัติ  ปภากโร ผู้อำนวยการศูนญ์บริการวิชาการ และพระครูปลัดจิตติชัย จิตฺติชโย อาจารย์ประจำ มมร วิทยาเขตล้านนา นำนักศึกษาทั้งภาคปกติเช้า-บ่าย จำนวน 200 รูป/คน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ปลูกต้นไม้

   
   
   
   
   
 

กลับขึ้นด้านบน

 

 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 0-5327-0975-6, โทรสาร 0-5381-4752

MAHAMAKUT  BUDDHIST  UNIVERSITY; LANNA CAMPUS
103  Wat Jedeeluang Phrasingha Muang Chiang Mai 50200
TEL. 0-5327-0975-6,  FAX. 0-5381-4752
Contact us : mbulnc@gmail.com , asksak@hotmail.com