1111

หน้าแรก | สมุดเยี่ยม | วารสารปัญญา | บทความ |กระดานเสวน | ห้องรวมศิษย์ ล้านนา.| ติดต่อเรา .

       โครงการสัมมนาการเขียนรูปแบบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ รุ่นที่ 8
 

โครงการสัมมนาการเขียนรูปแบบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ รุ่นที่ 8

          วันที่ 4 กันยายน 2554  ศูนย์การศึกษาบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ได้จัดโครงการอบรมสัมมนาการเขียนรูปแบบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รุ่นที่ 8 โดยมีพระมหาวีรศักดิ์ สุรเมธี เลขาฯ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เป็นผู้ให้การอบรม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ซึ่งมีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รุ่นที่ 8 จำนวน 100 รูป/คน เข้าร่วมการสัมมนา เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจในการเขียนวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ และสามารถเขียนวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ได้ถูกต้อง

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<<<Back |1 |2 | 3 | Next>>>

กลับขึ้นด้านบน

 

 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 0-5327-0975-6, โทรสาร 0-5381-4752

MAHAMAKUT  BUDDHIST  UNIVERSITY; LANNA CAMPUS
103  Wat Jedeeluang Phrasingha Muang Chiang Mai 50200
TEL. 0-5327-0975-6,  FAX. 0-5381-4752
Contact us : mbulnc@gmail.com , asksak@hotmail.com