1111

หน้าแรก | สมุดเยี่ยม | วารสารปัญญา | บทความ |กระดานเสวน | ห้องรวมศิษย์ ล้านนา.| ติดต่อเรา .

     โครงการบวชป่าและปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

โครงการบวชป่าและปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

               วันที่ 27 สิงหาคม 2553 ผู้อำนวยการทั้ง 3 สำนัก อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาภาคปกติบ่าย เช้า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา วัดเจดีย์หลวง เชียงใหม่ ได้ร่วมกันปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติและบวชป่า เพื่อรักษาป่าต้นน้ำรักษาป่าต้นน้ำ ที่วัดป่าธรรมชาติ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลับขึ้นด้านบน

 

 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 0-5327-0975-6, โทรสาร 0-5381-4752

MAHAMAKUT  BUDDHIST  UNIVERSITY; LANNA CAMPUS
103  Wat Jedeeluang Phrasingha Muang Chiang Mai 50200
TEL. 0-5327-0975-6,  FAX. 0-5381-4752
Contact us : mbulnc@gmail.com , asksak@hotmail.com