1111

หน้าแรก | สมุดเยี่ยม | วารสารปัญญา | บทความ |กระดานเสวน | ห้องรวมศิษย์ ล้านนา.| ติดต่อเรา .

      พิธีรดน้ำดำหัว คณาจารย์อาวุโส 2553

พิธีรดน้ำดำหัว คณาจารย์อาวุโส 2553

            เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2553 พระราชเจิตยาจารย์ อาจารย์พิเศษประจำมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา รักษาการเจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เป็นประธานในพิธีรดน้ำดำหัว คณาจารย์อาวุโส ประจำปี 2553

            เวลา 08.30 น. นักศึกษาทุกภาคแห่ขบวนเครื่องดำหัวจากอนุสาวรีย์สามกษัตริย์มายังอาคารพระพุทธพจนวราภรณ์ (MBU4) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร
            เวลา 09.00 น. พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ ถวายเครื่องไทยธรรม
            เวลา 10.00 น. ประกวดการแข่งขันลาบเมือง

            เวลา 10.30 น. พิธีรดน้ำดำหัว คณาจารย์ อาวุโส ฝ่ายบรรพชิตและฝ่าฆราวาสตามลำดับ
            เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ คณาจารย์-เจ้าหน้าที่-นักศึกษา ร่วมรับประทานอาหาร
            เวลา 12.00 น. พิธีทอดถวายผ้าป่าสามัคคีศิษย์
เก่า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย สาขาวิทยาเขตล้านนา มอบรางวัลการประกวดการแข่งขันลาบเมือง

<<< ชมภาพบรรยากาศทั้งหมด >>>

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<<< ชมภาพบรรยากาศทั้งหมด >>>

กลับขึ้นด้านบน

 

 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 0-5327-0975-6, โทรสาร 0-5381-4752

MAHAMAKUT  BUDDHIST  UNIVERSITY; LANNA CAMPUS
103  Wat Jedeeluang Phrasingha Muang Chiang Mai 50200
TEL. 0-5327-0975-6,  FAX. 0-5381-4752
Contact us : mbulnc@gmail.com , asksak@hotmail.com