1111

หน้าแรก | สมุดเยี่ยม | วารสารปัญญา | บทความ |กระดานเสวน | ห้องรวมศิษย์ ล้านนา.| ติดต่อเรา .

     โครงการปฏิบัติธรรม

โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ

            เมื่อวันที่ 8-15 สิงหาคม 2552 พระมหาวีรศักดิ์ สุรเมธี เลขานุการศูนย์การศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ได้นำนักศึกษาปริญญาโท มมร วิทยาเขตล้านนา เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ณ วัดร่ำเปิง (ตโปตาราม) ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เนื่อง ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เพื่อเผยแผ่พุทธธรรมทั้งภาคปริยัติ และภาคปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมให้เกิดบุญบารมีอันจะเป็นอานิสงค์แก่ตนเอง

พระมหาวีรศักดิ์ สุรเมธี
เลขานุการศูนย์การศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลับขึ้นด้านบน

 

 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 0-5327-0975-6, โทรสาร 0-5381-4752

MAHAMAKUT  BUDDHIST  UNIVERSITY; LANNA CAMPUS
103  Wat Jedeeluang Phrasingha Muang Chiang Mai 50200
TEL. 0-5327-0975-6,  FAX. 0-5381-4752
Contact us : mbulnc@gmail.com , asksak@hotmail.com