มมร ล้านนา l พิธีรดน้ำศพและอัญเชิญสรีระสังขารพระครูอดุลจันทโชติ

ผศ.ดร.ตระกูล  ชำนาญ  ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา นำคณาจารย์เจ้าหน้าที่เข้าร่วมคณะสงฆ์โดย พระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูนเป็นประธานสงฆ์รดน้ำศพ พร้อมด้วยเจ้าคณะอำเภอสันกำแพง เจ้าคณะตำบล พระเถรานุเถระพระภิกษุสามเณร และนายอำเภอสันกำแพง ส.อบจ.เชียงใหม่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะศรัทธาประชาชนร่วมรดน้ำศพ และอัญเชิญสรีระสังขารพระครูอดุลจันทโชติ อดีตเจ้าอาวาสวัดบวกค้างใส่โลง ณ พระวิหารแฝด วัดบวกค้าง ต.บวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่