มมร ล้านนา l รองอธิการบดี ร่วมทำบุญและให้กำลังใจ นายอภิวัฒน์ มาลา นศ.ปี 1

พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์,ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนาพร้อมคณาจารย์/เจ้าหน้าที่ร่วมทำบุญและให้กำลังใจ นายอภิวัฒน์ มาลา นศ.ปี 1 สาขาการสอนภาษาไทย ที่สูญเสียบิดา ณ บ้านทุ่งก้อ ต.ก้อ อ.ลี้ จ.ลำพูน

#ระยะทางไม่ใช่อุปสรรค เพราะเรามาด้วยใจ  #“ครอบครัว มมร ล้านนา”