มมร ล้านนา l รก.รองอธิการบดี พร้อมคณะ ร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพ ผศ.แก้วกร เมืองแก้ว บุตรสาว ดร.สุชาติ เมืองแก้ว

พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์,ดร.รักษาการรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะ เดินทางร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพ ผศ.แก้วกร เมืองแก้ว (อายุ ๔๔ ปี) บุตรสาว ดร.สุชาติ เมืองแก้ว กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ โดยตั้งบำเพ็ญกุศลศพ ณ วัดเสาหิน ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก