มมร ล้านนา l รก.รองอธิการบดี นำบุคลการเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบุคลากร

พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์,ดร. รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา นำบุคลากร วิทยาเขตล้านนา เข้าร่วม “โครงการประชุมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบุคลากร” ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี