มมร ล้านนา l รก.รองอธิการบดี พร้อมคณะถวายมุทิตาสักการะพระธรรมเสนาบดี (ธงชัย สุวณฺณสิริ ป.ธ.๗)

พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์,ดร.รักษาการรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ถวายมุทิตาสักการะพระธรรมเสนาบดี (ธงชัย สุวณฺณสิริ ป.ธ.๗) รองเจ้าคณะภาค ๗ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสเจริญมงคลอายุ ๖๙ ปี