มมร ล้านนา l พิธีเปิดงานเทศกาลเครื่องเงิน เครื่องเขินเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 ณ วัดศรีสุพรรณ

ผศ.ดร.ตระกูล ชำนาญ ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.ทรงศักดิ์ พรหมดี อาจารย์มงคลชัย สมศรี และนักศึษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลเครื่องเงิน เครื่องเขินเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 ณ วัดศรีสุพรรณ ถนนวัวลายเชียงใหม่ 29 ธันวาคม 2561