มมร ล้านนา l พิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่ ๑๐ เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่

ผศ.ดร.ตระกูล ชำนาญ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ในนามตัวแทนหัวหน้าส่วนราชการ ได้เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่ ๑๐ และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชการที่ ๙ เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนส่วนราชการ เจ้านายฝ่ายเหนือ และตัวแทนกงศุลต่างประเทศ ณ เรือนรับรอง พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ จ.เชียงใหม่