มมร ล้านนา l พิธีถวายพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับประชาชน

พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์,ดร. รักษาการรองอธิการบดี วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานรับมอบ ถวายพระไตรปิฎกภาษาไทยพร้อมตู้ ฉบับประชาชน ที่มีคณะศรัทานำโดย นายสิทธาฤธิ์ ปรีดานนท์ (ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1) นายโสภณ,นางแสงระวี,เภสัชกรหญิงสิระพร ปรีดานนท์ บ.ฟาร์มาแคร์พลัส จำกัด, คุณกัลยา ชัยกิจยิ่งเจริญ, พ.อ. จักรพล บุณยปรัตยุต กลุ่มศูนย์บริการผู้สูงอายุปิยะมาลย์เชียงใหม่ ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายพระไตรปิฎกภาษาไทยพร้อมตู้ ฉบับประชาชน เรียบเรียงโดย รศ.ดร.บุณย์ นิลเกษ มอบให้ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร 2 ธันวาคม 2561 (ภาพ/ข่าว : ตั้ม สุวิท เอฟซี)