มมร ล้านนา l ปัจฉิมนิเทศและฝึกซ้อมรับประทานปริญญาบัตร ประจำปี 2561

พระมหาวีรศักดิ์ สุรเมธี,ดร. รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ เป็นประธานให้โอวาทบัณฑิต ในการปัจฉิมนิเทศและฝึกซ้อมรับประทานปริญญาบัตร ประจำปี 2561