มมร ล้านนา l บัณฑิตวิทยาลัย รับสมัครนักศึกษาปริญญาโท ประจำปี การศึกษา 2562


แนวทางปฏิบัติ

1.ดาวโหลดและพิมพ์ใบสมัคร จำนวน 1 ชุด

2.ดาวโหลดและพิมพ์ แบบ อ.8 จำนวน 2 ชุด กรอกเอกสารให้ครบถ้วนใส่ซองปิดผนึก

3.นำส่ง สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา


View Fullscreen
View Fullscreen
View Fullscreen