มมร ล้านนา l งานเกษียณอายุราชการ พระครูวิทิตศาสนาทร,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต

พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์,ดร.รักษาการรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา นำผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาจัดกิจกรรม มุทิตาสักการะ พระครูวิทิตศาสนาทร,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต ในโอกาสเกษียณอายุราชการ