มมร ล้านนา l กีฬาสานสัมพันธ์นักศึกษา มมร.คัพ ครั้งที่ 8

ผศ.ดร.ตระกูล  ชำนาญ  ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์นักศึกษา มมร.คัพ ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 8-9 กันยายน 2561 ณ สนาม The Relax Soccer Club