มมร ล้านนา l กำหนดการปัจฉิมนิเทศและฝึกซ้อมรับประทานปริญญาบัตร ประจำปี 2561