มมร ล้านนา l การสอบเข้าศึกษาต่อในระดับ ปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 รอบแรก PortFolio

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา จัดการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับ ปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 รอบแรก PortFolio ณ อาคาร MBU 4  โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ให้ความสนใจเข้าสัมภาษณ์จำนวนมาก 25 ธันวาคม 2561

#มมร ล้านนา คืออนาคต ใคร ใคร …ก็เรียนได้  ยินดีต้อนรับ สู่ รั้ว มมร ล้านนา คณาจารย์สัมภาษณ์ บุคลากร และรุ่นพี่ๆช่วยดูแล อย่างอบอุ่น
#รับสมัครรอบแรก (แฟ้มสะสมงาน)

💐สาขาวิขาพุทธศาสตร์
💐สาขาวิชาการปกครอง
💐สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
💐สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
💐สาขาวิชาภาษาอังกฤษ