มมร ล้านนา l กราบถวายมุทิตาสักการะ พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคล ๗๖ ปี

พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์,ดร.รักษาการรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา นำคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ กราบถวายมุทิตาสักการะ พระเทพปริยัติ เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด(พระอารามหลวง) , เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคล ๗๖ ปี ๕๖พรรษา