มมร ล้านนา : โครงการปฏิบัติธรรมกรรมฐานพระนักศึกษา ประจำปี 2562

โครงการปฏิบัติธรรมกรรมฐานพระนักศึกษา ประจำปี 2562  ณ โลหะปราสาทบ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ระว่างวันที่ 22 เมษายน – 6 พฤษภาคม 2562