มมร ล้านนา : กิจกรรมโครงการชมรม Humanities ร่วมออมน้ำใจทอนใยรักจากพี่สู่น้อง

กิจกรรมโครงการชมรม Humanities ร่วมออมน้ำใจทอนใยรักจากพี่สู่น้อง ปีที่ 1 ณ บ้านเด็กกำพร้า วัดดอนจั่น จังหวัดเชียงใหม่ ในวันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562