พิธีรดน้ำศพ/ขอขมากรรม ศาสตราจารย์เกียรติคุณแสง จันทร์งาม

พิธีรดน้ำศพ/ขอขมากรรม ศาสตราจารย์เกียรติคุณแสง จันทร์งาม ณ ศาลาบุญทวีประสงค์ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เชียงใหม่ โดยมีกำหนดการตั้งบำเพ็ญกุศล ระหว่างวันที่ 20-24 กรกฏาคม 2561 นี้ ทุกวันเวลา 19.30 น. เทศนา 1 กัณฑ์ พระสงฆ์ 4 รูป สวดพระอภิธรรม

 

สำหรับพิธีบำเพ็ญกุศล ศาสตราจารย์เกียรติคุณแสง จันทร์งาม ในคืนแรก  ณ ศาลาบุญทวีประสงค์ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เชียงใหม่ ได้รับความเมตตาจากพระมหาปุณณ์สมบัติ ปภากโร เจ้าคณะอำเภอเมือง-บ้านตาก จ.ตาก ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มมร วิทยาเขตล้านนา เป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนา และได้รับความเมตตาจาก พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์ ดร.รักษาการรองอธิการบดี มมร วิทยาเขตล้านนาเป็นประธานฝ่ายบรรพชิต