มมร ล้านนา l พิธีประชุมเพลิงศพ ศ.เกียรติคุณ แสง จันทร์งาม

นายพุฒิพงศ์  ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน ในพิธีประชุมเพลิงศพ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แสง  จันทร์งาม ณ สุสานสันกู่เหล็ก โดยมี พระเถรานุเถระ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ประชาชน ศิษยานุศิษย์ ของท่านศาสตราจารย์เกียรติคุณ แสง  จันทร์งาม ร่วมงามอย่างมากมาย ท่ามกลางสายฝนที่โปรยปรายลงมา