header1


 

วารสารล้านนาวิชาการ

jernal

แผนกลยุทธ์ล้านนา 2558

plan

คุณวุฒิอุดมศึกษา(TQF)

tqf

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

stdloan

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

wijai

ปฏิทินข่าว

May 2016
Mo Tu We Th Fr Sa Su
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

เข้าสู่ระบบ

สถิติ

ผู้ชม
23
เนื้อหา
62
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
9782
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

entra59 2
Entra59 humanEntra59 gov

ข่าวการศึกษา ปริญญาโท

  รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2557
  
ประกาศ การยืนคำร้องขอสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
  
ปฏิทินการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 

  ตารางเรียนตารางสอน ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาสังคมวิทยา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
  
ตารางเรียนตารางสอน ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพุทธศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 
  
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท รุ่นที่ 12 ปีการศึกษา 2558
  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2558
อ่านข่าวทั้งหมด>>>

promo2

ผู้บริหาร

wutti

พระครูวุฒิธรรมาภิวัฒน์, ผศ.ดร.
รองอธิการบดี
วิทยาเขตล้านนา  

trakoon

ผศ.ดร.ตระกูล  ชำนาญ
ผู้ช่วยอธิการบดี
วิทยาเขตล้านนา

ITPFacebookLikeBox

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 0-5327-0975-6, โทรสาร 0-5381-4752